Kanhi nagapos ako sa sala

1
Kanhi nagapos ako sa sala,
Sama's bihag di makagula;
Apan gapos gibugto ni Jesus,
Ako nahigawas sa bug-os.
  Mahimayaon nga kagawasan,
Wa nay gapos nga kamuloan!
Si Jesus maoy Tigpahigawas,
S'ya akoa's way katapusan.
2
Gawas na sa unodnong pangibog,
Sa mga kasina'g pagdumot;
Nagawas sa yutan-ong pangandoy,
Sa tanan nga nakapasubo.
3
Gawas na sa garbo ko'g kabuang,
Sa gugma nako sa bulawan;
Gawas na sa dautang batasan,
Sa kasuko'g kabagulbolan.
4
Gawas na sa tanan nga kahadlok,
Sa akong mga kabalaka;
Nahigawas diha's Manunubos,
Nga nagbugto sa tanang gapos.