Gugmang way katapusan

1
Gugmang way katapusan,
Gihigugma Mo nako;
Espiritu nagtudlo,
Aron ko mahibalo;
Kahingpit sa kalinaw!
Kadiosnon sa kalipay!
Ning gugmang di matapos,
Ako Iya, S'ya ako.
2
Kabughaw's kalangitan,
Kalunhaw's kayutaan;
Nabuhi, mabulokon,
Wa makita's way Cristo:
Katahum's kabulakan,
Awit sa kalanggaman,
Sukad ako nasayud
Ako Iya, S'ya ako.
3
Ang kanhing kahadlok ko
Di na gyud makatugaw;
Sa Iyang mga bukton,
Ako nagpauraray.
Ingon unta sa dayon,
Kaniya malipayon;
Samtang Siya naghunghong
Ako Iya, S'ya ako.
4
Iya lamang sa dayon,
Kinsay magbulag namo?
Pahulayng nadawat ko,
Katagbawan kang Cristo.
Langit, yuta mahanaw,
Mapalong mang kahayag,
Tali sa Dios ug nako,
Ako Iya, S'ya ako.