Kan-ang tinapay, katawhan's Dios

1
Kan-ang tinapay, katawhan's Dios:
Daygon S'ya kita gihiusa;
Karon usa kitang mangaon,
Iglesiang gihimong Iyaha.
  Kan-ang tinapay, imnang kopa!
Usa ta Niya's dayon.
Barug sa sukaranang lokal,
Usang magkaon-inom!
2
Katawhan's Dios, inom sa kopa:
Iglesia kitang gipalit N'ya;
Gilukat aron mahiusa,
Kini dugay nang pangandoy N'ya.
3
Barugi katawhan's Ginoo,
Dili kita tinagsang trigo,
Usa ta, nasakot, nausa,
Daw tinapay sa matag lokal.
4
Usa kitang iya's Ginoo,
Ipahayag usa gyud kita!
Di's pulong, kondi's kinabuhi,
Pamatud-an kini buhat N'ya!
5
Kan-ang tinapay, katawhan's Dios:
Daygon S'ya kita gihiusa,
Karon usa kitang mangaon,
Iglesiang gihimong Iyaha.

Dili na sublion ang chorus human sa katapusang estansa