Niadtong gab'i, Ginoo

1
Niadtong gab'i, Ginoo,
Sa nagtigum kamo,
Sa hapit Ka nang dakpon,
Nadungog tingog Mo:
"Buhata ninyo kini,
Sa paghandom Nako."
Nagpasalamat karon,
Naghandom Kanimo.
2
Kasakit nga giantus
Wa gyuy makasabut;
Kopa's kasuko nag-awas,
Imo nga gidawat;
O, gibiyaan Ka's Dios,
Sa kahoyng gitunglo;
Kami nagpasalamat,
Naghandom Kanimo.
3
Kon mahunahunaang
Kangitngit naglibot,
Mga balud nagdat-og's
Imong espiritu.
Ang grasya Mong way sukod
Ug gugma nakita;
Nasubo ug nalipay,
Naghandom mi Nimo.
4
Inunahang Bunga Ka
Sa mga minatay;
Nakita Kang nikayab
Nga Ulo's Iglesia.
Gidawat mi's grasya Mo,
Makapamalandong
Na's tanang kasubo Mo,
Makahandom Nimo.
5
Lalina ko, Ginoo,
Sa pagbalik Nimo,
Magpahulay's kasanag
Uban Nimo didto;
Kamatayon i'dayag,
Ug tinguhaon ko
Mauyon's kamatayon,
Kanimo maghandom.