Kon mag-awit's pagdayeg

1
Kon mag-awit's pagdayeg,
Ang Dios mahimaya;
Panon sa manulonda
Maminaw's awit ta;
Ang makadungog nato
Maghimaya sa Dios;
Si Satanas mokurog,
Dali gyung mosibog.
2
Kon baba ta tak-omon,
Yawa mopahiyom;
Busa awaya na s'ya,
Sige gyung abuga.
Sa mga pagdayeg ta,
Ug singgit's pagdaug—
Kaulaw ray bugti ta,
Mabuang alang's Dios!
3
Kalibutan way tabang
Sa pagdayeg's Manlul'was,
Bisan sa paghimaya,
Pagpasalamat ba;
Mananghid pa ba kita
Sa pagdayeg Niya?
Espiritu hubaran,
Pagdayeg usahan.
4
Dili kita maghilom!
Maninggit hinoon!
Tingog ta magpadayag
Sa diosnong pagdaug.
Panahon na's pagdayeg,
Oo, karon dayon!
Kalipay's kal'wasan mo,
Kaluoy N'ya garbo.