Ay' ko'g labyi, Manluluwas

1
Ay' ko'g labyi, Manluluwas,
Dunggang tuaw ko;
Samtang's uban nagtawag Ka,
Ayaw ko'g labyi.
  Manluluwas,
Pamatia ko;
Samtang's uban nagtawag Ka,
Ayaw ko'g labyi.
2
Sa trono Mo sa kaluoy
Papahulaya;
Nagluhod mahinulsolon,
Wa koy pagtoo.
3
Nagsalig ra sa buhat Mo,
Pangitaon Ka;
Esp'ritung samdan ayoha,
L'wasa's grasya Mo.
4
Labaw Ka pa's kinabuhi,
Tubod's kalipay;
Walay lain gawas Nimo's
Langit ba'g yuta.