Nagpakatawo si Cristo sama gayud kanako

1
Nagpakatawo si Cristo sama gayud kanako,
Namatay sa krus aron mahigawas ko ni Adam,
Nabanhaw, ug Espiritu S'ya nga nipuyo nako,
Ma-kinabuhi ko.
  Unang Chorus:
O himaya! Hallelujah!
O himaya! Hallelulah!
O himaya! Hallelujah!
Cristo kinabuhi!
  Ikaduhang Chorus:
Mananaug! Hallelujah!
Mananaug! Hallelujah!
Mananaug! Hallelujah!
Cristo akong tanan!