May punoan nangutanang Jesus

1
May punoan nangutanang Jesus,
Unsaon nga s'ya mahayagan, mal'was;
"Ipanganak ka gyud pag-usab," tin-awng
Tubag's Agalon n'ya.
  "Ipanganak gyud ka!"
"Ianak pag-usab!"
"Ipanganak gyud ka pag-usab karon,"
Moingon Ko nimo.
2
Paminawa ninyo ang pulong N'ya,
Nga bug-at gyud nga gisulti ni Jesus
"Ipanganak gyud ka pag-usab," kini
Di unta makawang.
3
O kamong mosulod sa pahulay,
Moduyog sa awit's mga tinubos,
"Ipanganak gyud ka pag-usab," imo
Dayong kinabuhi.