Kay Hesus ay dapat kong sabihin

1
Kay Hesus ay dapat kong sabihin,
Di na makaya ang pasanin;
Sa pighati ko ako’y tulungan,
Luha ko’y Kanyang pinunasan.
  Kay Hesus ay dapat kong sabihin,
Di na makaya ang pasanin;
Kay Hesus ay dapat kong sabihin,
Hesus matulungin sa akin.
2
Kay Hesus ay dapat kong sabihin.
Hirap di ko kayang harapin;
Lahat kong bagay Siya nang magpasan,
Upang ako’y may kaaliwan.
3
Kay Hesus ay dapat kong sabihin,
Kakulangan ko’y ’king aminin;
Siya ang tutustos sa ’king kailangan
Ng mayamang katamasahan.
4
Kay Hesus ay dapat kong sabihin,
Panglaw di ko kayang daigin;
Sa ’king gapos ako’y kalagan Niya,
Ako’y mapalaya sa sala.
5
Kay Hesus ay dapat kong sabihin,
Dyablo di ko kayang talunin;
Tukso ng mundo sa ’kin nang-akit,
Hesus ko sa sama daraig.