Panginoo’y dumaraan

1
Panginoo’y dumaraan,
Laksang tao nagsiksikan;
Isang hipo lang sa Kanya,
Napagaling agad siya!
  Pagdaan Niya, iyong hipuin,
Karamdama’y papawiin.
Halikayo Siya ay hipuin,
Kayo’y mapapagaling.
2
Isang hipo nalutas na,
Walang takot, may payapa;
Kabigatan nabitiwan
Wala nang karamdaman.
3
Isang hipo, naganap na,
Sakit ko napagaling na;
Walang hanggang papurihan,
Siyang naging kalutasan.
4
Isang hipo, bumaling Siya,
Mata Niya’y puno’ng pagsinta,
Salamat inaliw ako,
Pinagaling na ako.
5
Isang hipo, gumaling na,
Pagalingin ka, kaya Niya;
Isang hipo, tanang sakit
Mawawalan ng kapit.