Kay Hesus lahat sinuko

1
Kay Hesus lahat sinuko,
Lahat aking in’alay;
Titiwala’t iibigin,
Siya’y aking ipamuhay.
  Isinusuko, isinusuko,
Sa Iyo, aking Panginoon,
Ang tanang akin.
2
Lahat kay Hesus sinuko,
Sa harap Niya’y yuyuko,
Tinalikdan ko ang mundo;
Hesus, tanggapin ako.
Isinusuko, isinusuko,
Sa Iyo, aking Panginoon,
Ang tanang akin.
3
Lahat kay Hesus sinuko,
Ako ay angkinin Mo;
Ipadama ng ’Spiritu,
Siyang nagpapatotoo.
Isinusuko, isinusuko,
Sa Iyo, aking Panginoon,
Ang tanang akin.
4
Lahat kay Hesus sinuko,
Alay ang sarili ko;
Puspusan Mo ng pag-ibig,
Pagpalain Mo ako.
Isinusuko, isinusuko,
Sa Iyo, aking Panginoon,
Ang tanang akin.
5
Lahat kay Hesus sinuko,
Nadama ko ang alab;
Ang galak ng kaligtasan
Sa akin tumatalab.
Isinusuko, isinusuko,
Sa Iyo, aking Panginoon,
Ang tanang akin.