Hesus sa aki’y lumago

1
Hesus sa aki’y lumago
Hiling walang iba;
Ilapit sa Iyo puso ko,
Iligtas sa sala.
  Bawa’t araw sa Iyong lakas,
Hina ko’y napawi;
Dilim, kamataya’y wakas,
Buhay Mo’y nagwagi.
2
Kasamaan ay naglaho
Sa pagliwanag Mo;
Ika’y lahat, hungkag ako,
Sa ’kin ituro Mo.
  Bawa’t araw sa Iyong lakas,
Hina ko’y napawi;
Dilim, kamataya’y wakas,
Buhay Mo’y nagwagi.
3
Ikaw na Banal at Tunay,
Gloria Mo’y pagmasdan;
Maging Iyong larawang buh
áy,
Sa tuwa’t dusa man.
  Bawa’t araw sa Iyong lakas,
Hina ko’y napawi;
Dilim, kamataya’y wakas,
Buhay Mo’y nagwagi.
4
Iyong galak ako’y puspusan,
Hawakan ng lakas;
Mula sa ’king katauhan:
Pag-ibig ’pamalas.
  Bawa’t araw sa Iyong lakas,
Hina ko’y napawi;
Dilim, kamataya’y wakas,
Buhay Mo’y nagwagi.
5
Iyong pawiin sarili ko,
Buhay ka’t layunin;
Papagindapatin ako,
Iyong ngala’y taglayin.
  Bawa’t araw sa Iyong lakas,
Hina ko’y napawi;
Dilim, kamataya’y wakas,
Buhay Mo’y nagwagi.