Manliligtas ang nagdugo

1
Manliligtas ang nagdugo,
Bakit ako nakinabang?
Namatay Siya sa halip ko,
Ginanap ang kaligtasan.
Pag-ibig, mahiwaga rin,
Diyos namatay para sa ’kin.
2
Namatay Siya, kay hiwaga -
Diyos na walang kamatayan!
Pag-ibig, di-matingkala
Taas, haba, lalim, luwang!
Pati anghel namamangha,
Diyos sambahin sa habag Niya.
3
Nilisan trono ng Ama,
Mahabagin, Siya’y bumaba
Upang iligtas sa sala
Ang lahing walang pag-asa.
Di-masukat, libreng awa,
Handog sa tulad kong aba.
4
Bihag ang espiritu ko,
Ginapos ng sala’t dilim;
Tinanglawan ng mata Mo,
Piitan ko’y nagniningning,
Nangalas ang tanikala,
Sundan Kita, malaya na.
5
Hatol ay di-katakutan,
Hesus at lahat ay akin!
Kay Kristong Ulo manahan,
Dibinong kat’wiran kamtin;
Sa luklukan ng biyaya,
Si Kristo’y aking korona.