Laksang tinig makalangit

1
Laksang tinig makalangit,
Papuri inaawit,
Galak sa langit nagpuno,
Haring Hesus sa trono,
Hesus, Diyos ng pag-ibig,
Sa mundo Siya’y naghari.
  Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amen.
2
Awitin tungkol kay Hesus,
Buhat langit tungo’y krus,
Binigyang kapangyarihan,
Hari sa kal’walh’tian.
Di matapos na paksa -
Kay tamis awitin Siya.
  Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amen.
3
Hesus anong l’walhati Mo -
Papuri’y dapat sa Iyo;
Nagpaligaya Iyong ngiti,
Sa banal nangbighani.
Maisip pag-ibig Mo,
’Min pagsintang dibino.
  Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amen.
4
Magpakai-lanma’y maghari,
O, Hari ng l’walhati;
Walang makapaghiwalay,
Sa pag-ibig Mo’t buhay;
Pagka’t kami’y sa Iyo na,
Tagatanggap ng b’yaya.
  Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amen.
5
Iyong pagbalik padaliin,
Araw may glorya’y dalhin;
Pag sumapit ang Araw na
Lilipas langit, lupa,
Pusong galak pupuri,
L’walhati sa ’ting Hari.
  Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amen.