Darating Nobyo natin

1
Darating Nobyo natin,
Nobya Kanyang ’kunin,
Mga niligawan Niya
At pinabanal pa.
Pangino’n maghahanda,
Puso’y itutugma
Sa araw ng kasal nalalapit na.
  Araw ng kasal darating,
Malapit dumating;
Ang nobya maging handa,
Sa Nobyo pakasal siya.
Anong pag-alay’t pagsinta,
Puso’y tumutugma,
Sa araw ng kasal nalalapit na.
2
Daramtan tanang tayo,
Ng damit pinong lino;
Tahi kada tahi nga,
Ikaw ang gagawa.
Bawa’t pagkakataon
’Ming tutubusin ngayon
Kasalan nalalapit na, Pangino’n.
3
Sa ’ming lo’b bahagi Mo,
Dagdagan nang husto;
Nang kami’y ma’nyayahan
Sa piging kasalan.
Maging mapagbantay nga -
Gabi ma’t umaga -
Sapagka’t kasalan nalalapit na.