Si Kristo’y tumatawag

1
Si Kristo’y tumatawag,
Buksan ang iyong pandinig.
Amen sa Kanyang tawag!
Manaig!
Ang ekklesia’y nabigo,
Sa k’alaman palalo,
Sa buhay ’di lumago,
Manaig!
  Manaig! Manaig!
Manaig sa Krist’yanismong nasawi!
Ang gawa mo’y itabi,
At turong naghahati;
Kanin si Hesus lagi—
Manaig!
2
Ang kumain ay wasto,
Diyos ang nagbawi nito;
Kaaway’y matatalo—
Manaig!
Iwan ang pagtuturo,
Tamasahin ang puno
Ng buhay na si Kristo—
Manaig!
3
Di mabago ng turo
Ang kalul’wa ng tao,
Kanin lamang si Kristo—
Manaig!
Manaig at kumain,
Mag-isa, sa pulong din,
Kanin Siya bilang piging—
Manaig!
4
Isilang ang lalaki,
Panginoo’y uuwi,
Pagkain ang nagsanhi—
Manaig!
Kung anak-lalake ka,
Hinog na ang ekklesia,
Handa’ng kasintahan Niya—
Manaig!