Samen in Uw naam, Heer Jezus

1
Samen in Uw naam, Heer Jezus,
kijken wij alleen naar U.
Wat een vreugde, Uw aanwezigheid,
zo richt heel ons hart zich tot U.
2
O, geliefde Zoon, Heer Jezus,
’t Vaderhart, geheel voor U.
Levend God, geef ons Uw liefde,
maak ons hart zo één met U.
3
Al Zijn vreugd, genoegen en Zijn rust,
al Zijn diep genot in U,
Heer, alleen Uw hart kan proeven,
wat Uw Vader vond in U.
4
Hoe de Vader U zo liefheeft,
noemt U zelfs “geliefde Zoon”.
Maar voor ons ging U toch aan het kruis,
door Uw dood ons leven bracht.
5
O, de vreugd, genietend zingen,
als we U in glorie zien.
O, Heer Jezus, Naam gezegend,
U bent lofprijs voor Gods hart.
6
Vreugde klanken, onophoudelijk,
prijst Zijn naam in eeuwigheid.
Zing van glorie, vreugd vergrotend,
dag aan dag genieten wij Hem.