Jezus is geen voedsel zeggen mensen tegen ons

1
Jezus is geen voedsel zeggen mensen tegen ons,
Hem te kennen, goed te doen, en dat is wel genoeg.
Dat is niet de waarheid, broeders, luister naar ons woord,
Jezus is het brood des levens: eet Hem elke dag.
  Leven als Gemeente: eet Hem, drink Hem, adem Jezus.
‘k Hou van Zijn Gemeente: eet het Woord van God.
Ik hoor graag die woorden: “O Heer, Amen, Halleluja!”
Leven als Gemeente is feesten met de Heer.
2
Hij vult heel ons wezen en verandert ons totaal,
Zoveel rijkdom te ervaren, roep Zijn Naam toch aan.
Eens per week een samenkomst is nooit genoeg voor ons,
In gemeenschap, elke dag, dat brengt ons erdoorheen.
3
Als in deze tijd de situaties om je heen,
Je doen denken dat je vastloopt en niet verder komt.
Luister dan heel goed naar alles wat gesproken wordt,
Dan zal je misschien bij ons een bet’re weg gaan zien.