Wanneer het hart zich tot de Here wendt

  Wanneer het hart zich tot de Here wendt,
zal Hij onze sluiers wegnemen.
Wend daarom je hart tot de Here altijd,
dan zal Hij de sluiers wegdoen.
De Heer nu is de Geest
en waar de Geest des Heren is,
daar is vrijheid - heerlijke vrijheid.
Wanneer het hart zich tot de Here wendt,
zal Hij onze sluiers wegdoen.