Ang buhat, pagkinabuhi

1
Ang buhat, pagkinabuhi,
Inawas’ kinabuhi;
Ang imensahe nato’s tawo,
Pagsinati gyud nato.
Buhat ug kinabuhi kon
Usa, magmapuslanon;
Mensahe’g kinabuhi kon
Usa, pulong molampos.
2
Buhat—bunga’s kinabuhi,
Da’s agay’s Espiritu;
Isip mga sanga Niya,
Mamunga, magpabuhi.
Cristo mismo m’oy mobuhat,
Aron mapadayag S’ya,
Kadato’s kinabuhi N’ya
Ipakita sa uban.
3
Di ni kalihokan sa tawo,
Gahum N’yay nagpalihok;
Di binuhatan sa gawas,
Paglihok ’noon’s sulod.
Pagpaila’s kinabuhi,
Di buhat’s patigayon;
Di paghago nga molampos,
S’ya mismo nagpadayag.
4
Plano, tumong, kusog nato,
B’yaan gyud natong tanan,
S’yay buhat’s plano N’ya nato,
Ang Iya ra gyung tumong.
Tanang pagkamao’g ato,
Itahan’s kamatayon,
Aron mabuhi S’ya nato,
May himaya’g kadato.