Sa mga bukton ni Jesus

1
Sa mga bukton ni Jesus,
Luwas ug malig-on;
O katam-is sa pahulay,
Gugma N’ya m’oy nagpandong.
Awit kining langitnon,
Tam-is paminawon,
Espiritu’s balaan,
Pulos nagkauyon.
  Sa mga bukton ni Jesus,
Luwas ug malig-on,
O katam-is sa pahulay,
Gugma N’ya m’oy nagpandong.
2
Sa mga bukton ni Jesus,
Wa nay kabalaka,
Luwas ka’s mga pagtintal,
Ug pagdaut sa sala.
Magawas sa kasubo,
Katahap ug kahadlok;
Gamay na lang pagsulay,
Gamay nang paghilak.
3
Gipakamatyan ako N’ya,
Dalangpanan ko S’ya;
Bato ko nga malig-on,
Kasaligan’s dayon.
Siya akong hulaton
Nga mapailubon,
Hangtud sa kabuntagon,
Iya kong anhion.