Krus lig-ong nagbarug

1
Krus lig-ong nagbarug
Hallelujah! hallelujah!
Tanang kaaway suklan,
Hallelujah! hallelujah!
Hangin’s Hades naghuros,
Kalibutan nagdumot,
Apan di gyud matarug,
Hallelujah alang’s krus!
  Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah alang gyud sa krus,
Hallelujah, hallelujah,
Wa gayuy kapildehan.
2
Kini ang krus kanhi,
Hallelujah! hallelujah!
Nidaug, isulti,
Hallelujah! hallelujah!
Grasya sa Dios nisidlak,
Pinaagi sa Anak,
Nga maoy nagtubos,
Hallelujah alang’s krus!
3
Dinhi utang nabayran,
Hallelujah! hallelujah!
Sala ta ’yang gipas-an,
Hallelujah! hallelujah!
Libot sa krus mag-awit
Ni Cristo nga halad ta,
S’yang buhing Hari ta
Hallelujah alang’s krus!