Gitubos—kalipayng isinggit

1
Gitubos—kalipayng isinggit!
Dugo’s Cordero nagtubos;
Sa ’yang kaluoy gitubos na,
Sa dayon anak ko Niya.
  Gitubos, gitubos,
Dugo’s Cordero nagtubos;
Gitubos, gitubos,
Anak ko Niya sa dayon.
2
Gitubos na diha ni Jesus,
Di maasoy ang kalipay;
Nasayud nga presensya Niya,
Uban nako sa kanunay.
3
Naghunahuna’s Manunubos,
Sa tibuok gyud nga adlaw;
Di makahilom, awiton gyud,
Gugma N’ya m’oy tema’s hangtud.
4
Katahum N’ya unya makit-an,
Hari nga gikahimut-an;
Magbantay’s akong mga lakang,
Maglipay S’ya’s kagul-anan.