Giuhawng linibo’s

1
Giuhawng linibo’s
Israel’s disyerto;
Sa may bato’s Kadesh.
Sugo’s Ginoo
Sulti’ng Bato,
Pag-agay’s tubig.
Ayaw’g hapaka,
Kay nasiak na;
Sultii, kay
Tubig moagay.
  Sultii na,
Tubig moagay,
Ayaw’g katahap
Sa Espiritung
Dugay nang hatag;
Dawatang hatag,
Imna’g masayran
’Yang pagkamao.
2
Binuksan gihapon
Karaang Bato;
Pun-on’s Espiritu
Among pagkatawo;
Nag-ingon Ka,
Makigbisug pa?
Tawgon nimo S’ya,
O hunghongan ba,
Ingnang Bato,
Tubig pagul-a.
3
Pasalig nga yano,
Hingpit motoo;
Magmalinawon ka,
Sama’s bata ba;
O masuso’s
Dughan’s inahan,
Papahulayang
Espiritu ko,
Pun-a ako’s
Kinabuhi Mo.