Tulo-usang Dios nipuyo na’s sulod

1
Tulo-usang Dios nipuyo na’s sulod,
Ang kahibudngang Espiritu.
Nasagol, nausa ta’s Espiritu
Nga taghatag ug kinabuhi.
  O S’yang kahibudngang Espiritu,
Nga nagpuyo sa sulod nato!
Dios naa’s Anak, Anak Espiritu—
S’yang kahibudngang Espiritu!
2
“Abba Amahan” m’oy tuaw sa sulod,
Sa kahibudngang Espiritu.
Espiritu’s Anak ang nituaw N’ya,
Ang Taghatag ug kinabuhi.
3
Ginoo karon nabuhi’s sulod ta,
Ang kahibudngang Espiritu.
Nausab S’ya’s dagway, napa’muslan ta,
Ang Taghatag ug kinabuhi.
4
Nia nang Espiritu’s realidad,
Ang kahibudngang Espiritu.
Tin-aw nang butang ni Cristo kanato,
Kay S’yang Espiritu sa sulod.
5
Dasigon ta kining gasa’s sulod ta,
Ang kahibudngang Espiritu.
Kon motawag ta, “O Ginoong Jesus”
Magmakusganong espiritu!