Buot bang mal’was’ kabug-at’s sala

1
Buot bang mal’was’ kabug-at’s sala?
May gahum’s dugo, gahum’s dugo;
Buot ka bang modaug’s dautan?
Dugo ni Jesus may gahum.
  May gahum nga kahibulongan,
Sa dugo’s Cordero;
May gahum nga kahibulongan!
Sa bililhon N’ya nga dugo.
2
Sa kailibgon paluwas ka ba?
May gahum’s dugo, gahum’s dugo;
Duol karon ug magpahinlo ka,
Dugo ni Jesus may gahum.
3
Buot ka bang moputi pa’s nieve?
May gahum’s dugo, gahum’s dugo;
Mansa wad-on’s agay’s kinabuhi;
Dugo ni Jesus may gahum.
4
Sa Hari mo moalagad ka ba?
May gahum’s dugo, gahum’s dugo;
Adlaw-adlaw magdayeg ka ba N’ya?
Dugo ni Jesus may gahum.