Life is God the Father

1
Life is God the Father
In Christ Jesus as the Spirit
Flowing out and coming into us.
He’s not just a teaching,
Or a creed or a dead doctrine,
But the processed Triune God, glorious!
2
Life is not created
As man’s body, soul, and spirit—
That’s man’s life that’s weak and temporal.
Life is uncreated.
It’s divine and it’s eternal.
And this is the life that’s indestructible.
3
And this life came in us
In our spirit through the Spirit;
This is where we were made alive!
Now this life is spreading.
Lord, don’t stop—just keep invading.
For this, Lord, we must be daily revived.
4
Life needs our maintaining,
Otherwise we’re suffocating.
Calling on His name we breathe Him in.
Everywhere we breathe Him,
Makes us fresh and makes us living.
O, this life is full of hope and meaning.
5
In our daily living
It’s this life that we are sensing.
Are we in the flesh or in the Lord?
If you’re dead and empty
And the troubles you have plenty,
Saints, get out of there and flee back to the Lord!
6
Then you’ll sense life flowing
It’s this life that’s overcoming
Satan, flesh, and the world, and sin.
What a life we’re having.
Lord, Your virtues manifesting,
Thus, we’re branches bearing fruit in John 15.
5
Iris T

Brisbane, Qld, Australia

Now this life is spreading. Lord, don't stop just keep invading. For this Lord, we must be daily revived.


Megap Nygai

New Britain, Connecticut, United States

I enjoyed that this song is all about life! We need to maintain it or we are suffocating!


Koit Pärn

Elva, Tartumaa, Estonia

Elu Jumal Isa

Kristuses Vaimuna

Voolab ja tuleb meisse.

Ta pole õpetus

Või surnud doktriin,

Vaid valmis saan'd Kolmainu Jumal.

Elu pole loodud,

Nagu ihu, hing ja vaim.

See nõrk ajalik inimelu.

Elu pole loodud,

See jumalik, igavene.

See elu on hävimatu.

Elu tuli meisse

Meie vaimus Vaimu läbi.

Selles kohas elustati meid.

Nüüd elu laieneb.

Issand, tungi edasi.

Selleks olgem värsked iga päev.

Seda elu peame

Hoidma, muidu lämbume.

Kutsudes Ta nime, hingame

Teda endasse,

Nii me värsked, elavad.

See elu on täis lootust mõtet.

Iga päev me seda

Elu tunnetame.

Oleme lihas või Isandas?

Kui surnud, tühi

Ja kui sul' palju hädasid,

Põgenege Isanda juurde!

Siis tunnetad elu

Voolamas, mis võidab patu

Saatana, liha, maailma.

Millist elu oman.

Tema vooruseid väljendan,

Seega oleme viljakad oksad


Wendy :) Risso

United States

I really enjoyed verses 3 and 4.


Rebekah Lee

London

Praise the Lord! I really enjoy verse 5:

In our daily living

It's this life that we are sensing

Are we in the flesh or in the Lord?

If you're dead and empty

And of troubles you have plenty,

Saints, get out of there and flee back to the Lord!