Pag-asa ng kal’walhatian ay si Kristo

1
Pag-asa ng kal’walhatian ay si Kristo,
Kanyang muling-’sinilang ako’t pinuspusan;
Pagdating Niya katawa’y babaguhing-anyo,
Tulad ng mal’walhati Niyang katawan.
  Siya’y darating, ako’y lul’walhatiin!
Katawan ko’y babaguhing-anyo katulad Niya.
Siya’y darating, pagtubos gagawin!
Tayo’y lul’walhatiin ng Pag-asa ng gloria.
2
Pag-asa ng kal’walhatian ay si Kristo;
Hiwaga ng Diyos na aking natatamasa;
Dumating upang ako’y sa Diyos maihalo,
Pati mabahagi ko l’walhati Niya.
3
Si Kristo ang pag-asa ng kal’walhatian,
Katawan ko’y tutubusin sa kamatayan,
Gagawin Niyang mal’walhati aking katawan,
Pagtatagumpayan ang kamatayan!
4
Si Kristo ang pag-asa ng kal’walhatian,
Kasaysayan ko’t karanasan ang buhay Niya;
Dadalhin ako sa l’walhating kalayaan,
Kahit magpakailanma’y kaisa Niya.