Poon, hipan Mo ng Iyong buhay

1
Poon, hipan Mo ng Iyong buhay,
Ako ay linsad at tigang;
Buhayin at ipanauli,
Iugpong sa Iyong Katawan.
2
Poon, hipan Mo ng Iyong buhay,
’Spiritu ko’y natalian;
Ako’y palayain ihalo
Sa agos ng Iyong Katawan.
3
Poon, hipan Mo ng Iyong buhay,
’Spiritu ko’y nabigatan;
Buhayin nang makabahagi,
Ng tustos sa Iyong Katawan.
4
Poon, hipan Mo ng Iyong buhay,
Mapanglaw aking ’spiritu
Pagpalain, nang matamasa
Ang yaman ng Katawan Mo.
5
Poon, hipan Mo ng Iyong buhay,
Tuusin kamatayan ko,
Gayundin pagsasarili ko,
Mamuhay sa Katawan Mo.