Hingahan Mo ako

1
Hingahan Mo ako,
Ibangon ’spiritu;
Sa kamatayan iligtas,
Buhay mapalakas.
2
Ako’y Iyong hingahan,
Bigyang kalakasan,
Tulad agilang may pakpak
Di pagod, lalakad.
3
Ako’y hingahan Mo,
Mapahinga ako;
’Spiritu’t puso may asa
D’hil sa Iyo’y masaya.
4
Hingahan Mo ako,
Nang mapunuan Mo!
Salita’t gawa’y si Kristo
Di na sarili ko.
5
Ako’y Iyong hingahan
Pagsosolo’y wak’san;
Mga banal kasamahan,
Ma’tayo Katawan.