Si Hesus ating kaibigan

1
Si Hesus ating kaibigan,
Hirap nati’y pinasan,
Nagbigay ng karapatan
Diyos ay madalanginan!
Gaanong lumbay at dusa
Ang ating binabata
Pagka’t di natin nilagak
Sa Diyos ang ating lahat.
2
May tukso ba’t kaguluhan?
Tayo’y sinusubukan?
Hindi dapat manglupaypay,
Sa Diyos natin isaysay.
Si Kristo ba’y may katulad
Sa pagdamay sa hirap?
Talos Niya ang kahinaan,
Sa Kanya ipapasan.
3
Mabigat ba ang pasanin,
Mga alalahanin?
Kay Hesus mo idalangin,
At Kanyang aalisin.
Kung kaibigan mo’y lumimot,
Idalangin mo sa Diyos;
Kanyang kamay ang iyong taklob,
Panatag ang iyong loob.
1
James Amar

Narra, Palawan

Salamat sa awit na ito. Patuloy na nagbibigay insperayon...