Nagtipon nanalangin

1
Nagtipon nanalangin,
Nagkaisa Kang hanapin;
Saserdote nga kami
Nakabantay sa Hari.
  Sa aming panalangin,
Mabuti Mo’y hipuin;
Ming ’Spiritu’y maghalo
Ekklesia’y maitayo.
2
Magpakasaserdote,
Nasa ’spiritu lagi;
Batid Iyong kalooban,
Layon may katuparan.
3
Sa kabanal-banalan
Hipo’y b’yayang luklukan;
’Spiritu Mo sa amin,
Patuloy paraanin.
4
Sa luklukan ng awa,
Daloy ilog ng b’yaya;
Hanggang sa ’spiritu ko,
Tulong aking natamo.
5
Nawa’y aming dalangin,
Bigkas ng Iyong damdamin;
Di ayon sa sarili,
Kundi sa Iyo ang hingi.
6
Kahit maraming bagay,
Dapat sa Iyo isaysay,
Nguni’t Iyong ka-i-langan
Di dapat maunahan.
7
Nawa kami’y pakinggan,
Tubig ng buhay bigyan;
Busugin sa biyaya
Tupdin namin Iyong gawa.