Ngalang Hesus dakilain

1
Ngalang Hesus dakilain
Langit, lupa’y magproklama
Mandaraig nating Hari,
Lupa at langit magbunyi.
2
Ngalang Hesus dakilain,
Sa pagd’rusa’y kublihan din;
Malaya at matiwasay,
Sa ngalan Niya’y may tagumpay.
3
Ngalang Hesus dakilain,
Hanggang lupa’y payanigin,
Sala’t kam’tayan mapawi
Upang si Kristo’y maghari.
4
Ngalang Hesus dakilain
Maghahari at susundin;
Mga hari’t pamunuan,
Pasailalim ng Ngalan.
5
Ngalang Hesus dakilain
Tanang pagsamba kakamtin;
Bunga ng Krus makita Niya,
Sa paghahandog ng lupa.