Ngalan marinig aking nais

1
Ngalan marinig aking nais,
O Hesus napakatamis;
Sa pandinig ko’y tugtugin,
Nais kong aawitin!
  O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
Una Mo ’kong minahal.
2
Sa akin nagsasabi ito:
Pag-ibig ni Hesu-Kristo;
Kanyang dugong mahalaga
Pagsamo ng maysala.
  O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
Una Mo ’kong minahal.
3
Sa akin nagsasabi ito:
Panustos ng Ama’y husto;
Kahit madilim ang landas,
Ang liwanag Niya’y lakas.
  O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
Una Mo ’kong minahal.
4
Sa akin nagsasabi ito:
Mapagmahal Ni-yang puso,
Dinadala aking dusa
Walang makababata.
  O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
O Hesus kong mahal,
Una Mo ’kong minahal.