Sa ilalim ng pakpak Niya

1
Sa ilalim ng pakpak Niya,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga;
Kahit ano h’wag mangamba
Diyos sa iyo’y mag-al’ga.
  Mag-’alaga sa iyo
Bawa’t saglit, bawa’t dako;
Diyos tiyak mag-’alaga,
Sa iyo’y mag-’alaga.
  2Bigung-bigo sa hirap nga,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga;
Panganib kublihan wala,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga.
3
Sa dalangin nakinig Siya,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga;
Kailangan mo Siyang naghanda,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga.
4
Anumang pagsubok, dusa,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga;
Taong pagod, himlaya’y Siya,
Diyos sa iyo’y mag-al’ga.