Nasa l’walhati na Kristo

1
Nasa l’walhati na Kristo,
Sinilayan puso ko;
Di sa bituin katulad,
Kundi araw na sikat.
Lupa’y madilim, pusikit,
Puso ko’y di maakit,
Liban sa dusang danas Niya,
Aking minahalaga.
2
Sa iba’y ilaw panlupa,
Ang kanilang pag-asa;
Akin nama’y ilaw-langit,
L’wanag sa araw higit.
Liwanag walang panghina,
Gloryang mukha’y makita,
At pagsintang mahalaga,
At mayaman Niyang b’yaya.
3
Kahanga-hangang pagsinta,
L’walhati Niya’y nakita;
Natayuang mataas pa,
Sa akin tinamo Niya.
Sa lo’b ng tabing di-minsan,
Kundi do’n mananahan,
Sa mukha Niya’y nakatitig,
Pakinggan Kanyang tinig.
4
Mukha ni Hesus nakita,
H’wag bumanggit ng iba;
Napakinggan ang tinig Niya,
Ako ay nas’yahan na.
Sa ningning ng l’walhati Niya,
Natanaw Kanyang mukha,
Walang hanggang tahanan ko,
Kal’walhatiang ito.