Luwalhati sa Diyos, gawang dakila

1
Luwalhati sa Diyos, gawang dakila,
Inibig tayo, Anak ’binigay Niya;
Buhay nasawi, nang tayo’y tubusin
Pinto ng buhay binuksan sa atin.
  Purihin ang Di-yos, pakinggan ng lahat,
Purihin ang Di-yos, matuwa ang lahat,
Halina tayo sa mahal na Ama,
Purihin ang Kanyang dakilang gawa.
2
Katubusang ganap, itong pangako,
Para sa bawa’t binili ng dugo,
Sa maysalang maniwala nang ganap
Patawad ni Hesus kanyang matanggap.
  Purihin ang Di-yos, pakinggan ng lahat,
Purihin ang Di-yos, matuwa ang lahat,
Halina tayo sa mahal na Ama,
Purihin ang Kanyang dakilang gawa.
3
Dakilang bagay ako’y tinuruan
Dahil sa Anak lubhang kagalakan;
Nguni’t higit na dalisay, dakila
Ang pagmangha nang si Hesus makita.
  Purihin ang Di-yos, pakinggan ng lahat,
Purihin ang Di-yos, matuwa ang lahat,
Halina tayo sa mahal na Ama,
Purihin ang Kanyang dakilang gawa.
1
Franklin

Kuala Lumpur, Malaysia

Thank you! Was looking for the Tagalog version.