Matagumpay Mong pagsinta

1
Matagumpay Mong pagsinta,
Sa aki’y ’binuhos;
Puso ko’y di na gagala,
Mauugat sa Diyos,
Mauugat sa Diyos.
2
O banal na apoy, nawa
Sa aki’y magningas;
Sunugin ang pita’t nasa,
Sa tayog iligtas,
Sa tayog iligtas.
3
O apoy ng Pentecostes:
Sala ko’y tupukin!
Espiritung umaalab:
Puso ko’y puspusin!
Puso ko’y puspusin!
4
Apoy Mo ay sunugin din,
Luma kong nilalang;
Buhay Mo’y palaganapin,
Sa lahat kong puwang,
Sa lahat kong puwang.
5
Matatag kaluluwa ko,
Di natitigatig;
Ang daigdig ko’y si Kristo,
Puso ko’y pag-ibig,
Puso ko’y pag-ibig.