Hesus nang maisip Kita

1
Hesus nang maisip Kita
At ang Iyong biyaya,
Espiritu’y umaasa
Ganda Mo’y makita.
2
Kahit sa ilang dumaan,
Uhaw, takot, lumbay,
Tinik at dawag, saanman
Dakong may kaaway.
3
Pag-ibig Mo kay halaga,
Talos ng puso ko,
Nang biyaya’y nakilala,
Nagpupuri sa Iyo.
4
Buhay, lakas, at awit Ka,
Bato at kalasag,
Tuwing Kita’y magunita,
Ako’y nagagalak.
5
Hesus, kami’y ingatan Mo
Mahigpit Kang sundan,
Hanggang sa pagbabalik Mo,
Mukha Mo’y mamasdan.