Wanneer d’oorlog fel is

1
Wanneer d’oorlog fel is
En satan sterk,
Vertrouw dan op Gods Woord,
Zing in geloof.
2
Juich, al is ’t maar één keer,
Je zult winnen.
O, doe je mond niet dicht,
Dan verlies je.
3
Als je geest bedrukt is
En machteloos,
Bid door ’t kostbare bloed,
Zegevierend.
4
De vijand is fel, maar
Jij strijdt met hem.
Standhouden zal je tot
Je hem verslaat.
5
Dus moet je verklaren,
Christus’ zege.
De duistere toestand
Zal verdwijnen.