Voorwaarts christenstrijders

1
Voorwaarts christenstrijders,
Drukt uws Konings spoor,
Met Zijn heil´ ge kruisvaan
Gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen,
Wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang ´t u worde,
In Zijn woord geloof.
  Voorwaarts, christenstrijders,
Drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil´ ge kruisvaan
Gaat ons Jezus voor.
2
´t Was Zijn woord bij ´t scheiden:
Volg mij onvervaard.
Ook u wordt verdrukking,
Smaadheid niet gespaard.
Maar k ’heb overwonnen
´s werelds vorst: zijn macht.
Zal uw trouw beproeven,
Waakt! Strijd in Mijn kracht.
3
Voorwaarts, opwaarts, broeders,
Werpt zijn sterkte neer;
Velt wie tegenstreven,
´t geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen,
Heerst op ´s Vaders troon;
Strijdt volhard ten einde,
´t geldt Zijn eer, uw kroon.