In de heil’gste plaats!

1
In de heil’gste plaats! Raak de troon nu aan!
Daar stroomt de rivier van genâ.
In de heil’gste plaats! Raak de troon nu aan!
Daar stroomt de rivier van genâ.
  Halleluja! Halleluja!
Daar stroomt de rivier van genâ.
Halleluja! Halleluja!
Daar stroomt de rivier van genâ.
2
In de heil’gste plaats! Voor Zijn aangezicht
Licht van glorie schijnt dan door mij.
In de heil’gste plaats! Voor Zijn aangezicht
Licht van glorie schijnt dan door mij.
  Halleluja! Halleluja!
Licht van glorie schijnt dan door mij.
Halleluja! Halleluja!
Licht van glorie schijnt dan door mij.
3
Wend je tot de Geest, brand het reukwerk daar
Raak de stroom des Levens nu aan.
Wend je tot de Geest, brand het reukwerk daar
Raak de stroom des Levens nu aan.
  Halleluja! Halleluja!
Raakt de stroom des Levens ons aan.
Halleluja! Halleluja!
Raakt de stroom des Levens ons aan.