Veilig in Jezus armen

1
Veilig in Jezus armen,
Veilig aan Jezus hart.
Dáár in Zijn teêr erbarmen,
Dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor! ´t Is het lied der eng´len,
Zingend van liefd´ en vreê,
Ruisend uit s´hemels zalen,
Over de glazen zee.
  Veilig in Jezus armen,
Veilig aan Jezus hart;
Dáár in Zijn teer erbarmen,
Dáár rust mijn ziel van smart.
2
Veilig in Jezus armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van ´t gewoel der wereld,
Vrij van verdriet en zorg.
Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van der zonden macht.
Nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korte nacht.
3
Jezus, mijn dierb´re Toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
Totdat het duister vliedt,
En ´t oog aan gidse kusten
Uw heillicht gloren ziet.