Voor alle tijden heeft U mij gekend

1
Voor alle tijden heeft U mij gekend.
Rein door het kostbare bloed van het Lam.
Nu in de Geest – een God-mens te zijn.
Halleluja, halleluja.
  Halleluja, halleluja, halleluja. 2x
2
Vader, U kent mij al sinds lange tijd.
Al in Uw voorkennis toont U genâ.
U wilde dat ik Uw glorie zou zien.
Halleluja, halleluja.
3
Jezus, alleen door Uw kostbare bloed
Ben ik gekocht en gered van de dood.
Heer door Uw opstanding roep ik U aan.
Halleluja, halleluja.
4
Heer, in Uw Geest ben ik heilig voor U.
U gaf geloof waar ik zelf niets kon zien.
Nu als de Geest bent U leven in mij.
Halleluja, halleluja.
5
U bent mijn Vader en ik ben uit U.
Vrijgekocht ben ik! Verlost door mijn Heer!
Zijn Geest in mij is nu werkelijkheid!
Halleluja, halleluja.