Heiland, leid mij op Uw wegen

1
Heiland, leid mij op Uw wegen,
In de Geest de hele dag.
Wand’lend in Uw levenslicht,
En mijn hart op U gericht.
  Leid mij, leid mij,
Leid mij, Heiland, op Uw wegen.
Dieper in de levensstroom,
Leid mij, Heiland, op Uw weg.
2
U, die Geest en leven uitdeelt,
Reguleert mij innerlijk.
En Uw levenswet in mij
Maakt mij aan Uzelf gelijk.
3
Leid mij, Heiland, op Uw wegen,
Leid mij dieper in Uzelf.
Reken af met al mijn kracht,
Tot U in mij heerst met macht.