Wat liefde schonk U in de Zoon

1
Wat liefde schonk U in de Zoon.
De mensen onbekend.
O Vader, wij aanbidden U
en prijzen, wie U bent.
2
Uw hart heeft U geopenbaard,
Uw eeuwig plan getoond.
U bent gekomen om Uw doel,
te volbrengen in de Zoon.
3
U gaf ons Uw geliefde Zoon,
Die voor ons stierf aan ’t kruis,
en vele zonen voortbracht om
te bouwen ’t geest’lijk huis.
4
Uw leven hebben wij in Hem
en alles wat U bent,
Uw werk, Uw wezen en natuur
deelt U voortdurend uit.
5
Uw Geest, die onze geest vervult:
en ‘Abba Vader’ roept.
Vernieuwt, verzegelt, transformeert,
ons denken en gevoel.
6
Zijn vele zonen brengt Hij nu
in eeuw’ge heerlijkheid.
Maakt Hij ons onophoudelijk,
het beeld Zijns Zoons gelijk.
7
Het transformatiewerk in ons
gaat onweerstaanbaar voort,
totdat Hij ons driedelig vat
verzadigt door en door.
8
Wat liefde schonk U in de Zoon.
Wij zijn vol dankbaarheid.
O Vader, wij aanbidden U,
tot in de eeuwigheid.