Loof Hem! Loof Hem! Jezus, geliefde Verlosser!

1
Loof Hem!  Loof Hem! Jezus, geliefde Verlosser!
Roem zijn liefde! Zing en verkondig het!
Eer Hem! Eer Hem! Engelen zingen in glorie.
Breng Hem hulde, sterkte en heerlijkheid!
Als een herder hoedt Hij ons in Zijn kudde,
In Zijn armen, draagt Hij ons heel de dag.
Wij allen die leven in ’t licht van Zijn bijzijn,
Prijs Hem! Prijs Hem! Zingen een lied van vreugd’!
2
Loof Hem!  Loof Hem! Jezus, geliefde Verlosser!
Voor de zonden droeg Hij een doornenkroon.
Onze Rots en Hoop van behoudenis, eeuwig.
Eer Hem! Eer Hem! Jezus, Gekruisigde.
Als de Redder heeft Hij de schuld gedragen,
Wat een liefde, dat Hij het leed verdroeg
Afgewezen, door ons veracht en verlaten,
Prins van Glorie, Hij is in victorie.
3
Loof Hem!  Loof Hem! Jezus, geliefde Verlosser!
Laat de hemel jubelen tot Zijn eer!
Jezus, Redder, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroon Hem! Kroon Hem! Priester, Profeet en Heer!
Spreek dit woord; de dood is overwonnen
Bluffend graf, waar is nu je victorie?
Jezus leeft! De poorten gevuld met het jub’len,
Jezus leeft, de Redder van ieder mens.