U heeft al mijn klachten tot een reidans gemaakt

  U heeft al mijn klachten tot een reidans gemaakt
En mijn rouwkleed afgedaan.
U heeft al mijn klachten tot een reidans gemaakt
En met vreugde mij omgordend.
Zo zal ik U loven en bezingen altijd
En nooit meer stil zijn.
O Heer, mijn God, ik zal U loven tot in eeuwigheid.