Di na’s sudlanang yuta

1
Di na’s sudlanang yuta
Unya bahandi’s Dios,
Kondi’s tumang katahum,
Mosidlak Ka nako.
2
Sa bulawang sudlanan
Magsidlak himaya;
Adlaw wa kin’hanglana;
Kay Dios m’oy kahayag.
3
Cristo, Batong bililhon,
Syudad’s Dios matahum;
Magsidlak S’ya daw jaspe
Sa tumang himaya.
4
Himayang di mapalong,
Kahayag’s sudlanan;
Kusog nga magahayag
Sa tibuok yuta.
5
Himaya’s Dios makita’s
Bag-ong kabuhatan;
Sudlanan nga magsidlak
Asawa’s Cordero.
6
Bulawan nga sudlanan,
Simbahon sa tanan;
Dios diha sa Cordero
Madayag sa dayon.