O Ulo nga nasamdan

1
O Ulo nga nasamdan,
Puno’s kasakitan,
Sa tunok gipurongan,
Sa tawo gidagmalan.
Puno’s himaya karon,
Ug sa kahalangdon,
Kanhi Ikaw gibitay,
Sa kahoy namatay.
2
Nawong nga masanagon,
Labaw pa sa Adlaw!
Bisan m’oy gisaligan,
Ila lang gilud-an.
Ginoo, gisakit Ka,
Tungod’s akong sala,
Nabayran na utang ko;
Gilukat’s dugo Mo.
3
Salamat, Manluluwas,
Amo nga Higala;
Sa giantus’ kalag Mo,
Sa pag-ula’s dugo.
Pasaligang malig-on
Kanimo, Ginoo,
Hangtud dad-on’s himaya,
Sa nawong Ka makita.